Forsikringer

Samkjøpsordningen storkunde.no representerer et stort antall kunder. Vi kan derfor forhandle frem bedre priser og vilkår enn bedriftene klarer alene. storkunde.no holder bedriftens forsikringskostnader lave, og passer på at din bedrift til enhver tid har riktig forsikringsdekning. 

Skadeforsikringer

Skadeforsikringer

Det er viktig å forsikre bedriftens verdier og skader som måtte oppstå i forbindelse med virksomheten. Alle bedrifter har behov for å forsikre seg mot uønskede hendelser, og storkunde.no hjelper deg å vurdere risiko for din bedrift, og å finne fram til riktige forsikringsløsninger.

Les mer →
Personalforsikringer

Personalforsikringer

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. I tillegg til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen er det stadig flere som benytter seg av utvidede løsninger innen personalforsikringer. Dette gjør bedriften mer attraktiv som arbeidsplass, og det skaper lojale medarbeidere.

Les mer →
Pensjonsforsikringer

Pensjonsforsikringer

En god pensjonsordning er et viktig personalgode som har stor verdi for de ansatte. Dette bidrar til at bedriften stiller sterkere i kampen om å tiltrekke seg, og å beholde, de beste medarbeiderne.

Les mer →