Personalforsikringer

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. I tillegg til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen er det stadig flere som benytter seg av utvidede løsninger innen personalforsikringer. Dette gjør bedriften mer attraktiv som arbeidsplass, og det skaper lojale medarbeidere.

De mest vanlige tilleggsdekningene er:

• Yrkesskade/yrkessykdom

• Gruppeliv

• Annen sykdom/uførekapital

• Kollektiv ulykke

• Helseforsikring

• Sykelønn

• Nøkkelmann

• Lederforsikringer

• Kritisk sykdom

• Reiseforsikring