storkunde.no reduserer dine forsikringspremier

Vi tilbyr samkjøp på forsikring der små og mellomstore bedrifter oppnår storkunderabatter. Målet er betydelige reduksjoner i forsikringspremiene, og vi garanterer like eller bedre vilkår enn dagens løsning.

Forsikring oppleves ofte som komplisert og er vanligvis et område som prioriteres lavt i bedrifter. Uten god faglig rådgivning ender man gjerne opp med en standardløsning som ikke er optimal, verken når det gjelder dekning eller pris. Vårt konsept gjør det vanskelige enkelt. På samme måte som en revisor eller advokat gir deg gode faglige råd, kan en kvalifisert megler gjøre det samme med bedriftens forsikringer.

Som kunde hos storkunde.no er du sikret:

Storkundefordeler:

Bedriften er en del av et stort premievolum som aktivt brukes til å forhandle frem de aller beste betingelser.

Trygghet:

storkunde.no forvalter bedriftens forsikringer fullstendig objektivt. Våre meglere har lang erfaring og vil identifisere eventuelle hull eller doble dekninger, slik vil bedriften slippe å betale for unødvendige forsikringer.

Enkelhet:

Vi håndterer alt det praktiske.

Dekninger:

Vi garanterer forsikringsvilkår med minst like god dekning som bedriften hadde i tidligere forsikringsselskap.  

Betydelige besparelser:

storkunde.no målsetter en premiereduksjon på minimum 20 % i f.t. eksisterende forsikringsavtale. 

No cure, no pay:

storkunde.no lever av besparelsene vi oppnår for våre kunder. Vårt honorar er basert på den gevinsten vi skaper for deg. Vi formidler ikke tilbud med mindre vi vet at du får en lavere premie enn hva du har i dag. Alt arbeid vi gjør med å fremskaffe tilbud er uforpliktende frem til din aksept, og det er helt gratis å takke nei om du skulle ønske det.